Plánované akce na školní rok 2019/2020

 Seznam akcí budeme v průběhu školního roku pravidelně aktualizovat:

2. září zahájení školního roku 

loutkové divadlo Rakovník - 18. září 2019

třídní schůzka rodičů  - září

setkání MŠ a DSP Kralovice - září

focení v MŠ - 16. října 2019

výlet do RC Korálek

návštěva divadla v Rakovníku - 15.10.2019

posvícení v MŠ

rej duchů ve školce - listopad

rozsvícení vánočního stromu na zahradě MŠ Oráčov - advent

vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti - prosinec

novoroční výšlap ke krmelci - leden

zimní tvoření s DSP Kralovice - únor

masopustní karneval

výlet na farmu Janko - duben

den čarodějnic v MŠ - duben

návštěva zahradnictví - květen

besídka ke dni matek - květen

vystoupení pro klienty DPS Kralovice - květen

návštěva Vošahlíkovi - červen

expedice Šviho - červen

výprava za Indiány - červen

den otců v MŠ - červen

celodenní školní výlet - Lesy ČR a Mašinky - Lužná

Den dětí  

rozloučení s předškoláky - červen

V průběhu školního roku zařazujeme dále aktuálně nabízené akce např. v Tylově divadle v Rakovníku - informujeme na nástěnce a webu.

 • Co nás čeká do konce školního roku

  26.2.2020

  1.6 - den dětí v MŠ

  9.6 - expedice Šviho (výšlap za pokladem)

  18.6. - cesta malého zemědělce - výlet na Farma Janko

  24.6 - indiánská výprava

  29.6 - rozloučení s MŠ