Plánované akce na školní rok 2020/2021

 Seznam akcí budeme v průběhu školního roku pravidelně aktualizovat:

2. září zahájení školního roku 

Muzikoterapie v MŠ - 15.10. 2020

posvícení v MŠ – .13. 10.2020

focení v MŠ - 6.10.2020

Divadlo z Bedny - 7.10.2020

Logohrátky v MŠ - 8.10.2020

rej duchů ve školce – 27.10

slavnost sv. Martin – netradiční MŠ 11.11.

rozsvícení vánočního stromu MŠ Oráčov - 27.11

vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti – 2. prosinec

Mikulášská nadílka – 4.12

výlet do RC Korálek – 17.12.2020

novoroční výšlap ke krmelci - leden

masopustní karneval

velikonoční dílna

den čarodějnic v MŠ – 30. duben

besídka ke dni matek –  květen

expedice Švihov - červen

výprava za Indiány - červen

rodinný den v MŠ – červen

olympiáda v MŠ – červen

celodenní školní výlet - Lesy ČR a Mašinky – Lužná

Den dětí - 1.6

rozloučení s předškoláky - červen

V průběhu školního roku zařazujeme dále aktuálně nabízené akce např. v Tylově divadle v Rakovníku - informujeme na nástěnce a webu.

 • Uzavření MŠ

  27.2.2021

  Vážení rodiče,

  na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření,

  se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v MŠ Oráčov

  s účinností od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021.

  Prosím, nevoďte děti od 1.3.2021 do MŠ.

  Škola již nevyplňuje potvrzení nároku na ošetřovné, veškeré informace k ošetřovnému naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

   

  Lenka Pecková

  Ředitelka MŠ