Plánované akce na školní rok 2020/2021

 Seznam akcí budeme v průběhu školního roku pravidelně aktualizovat:

2. září zahájení školního roku 

Muzikoterapie v MŠ - 15.10. 2020

posvícení v MŠ – .13. 10.2020

focení v MŠ - 6.10.2020

Divadlo z Bedny - 7.10.2020

Logohrátky v MŠ - 8.10.2020

rej duchů ve školce – 27.10

slavnost sv. Martin – netradiční MŠ 11.11.

rozsvícení vánočního stromu MŠ Oráčov - 27.11

vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti – 2. prosinec

Mikulášská nadílka – 4.12

výlet do RC Korálek – 17.12.2020

novoroční výšlap ke krmelci - leden

masopustní karneval

velikonoční dílna

den čarodějnic v MŠ – 30. duben

besídka ke dni matek –  květen

expedice Švihov - červen

výprava za Indiány - červen

rodinný den v MŠ – červen

olympiáda v MŠ – červen

celodenní školní výlet - Lesy ČR a Mašinky – Lužná

Den dětí - 1.6

rozloučení s předškoláky - červen

V průběhu školního roku zařazujeme dále aktuálně nabízené akce např. v Tylově divadle v Rakovníku - informujeme na nástěnce a webu.