Plánované akce na školní rok 2021/2022

 Seznam akcí budeme v průběhu školního roku pravidelně aktualizovat:

1. září zahájení školního roku 

posvícení v MŠ 

focení v MŠ 

Divadlo z Bedny 

Logohrátky v MŠ 

rej duchů ve školce 

slavnost sv. Martin – netradiční MŠ 

rozsvícení vánočního stromu MŠ Oráčov 

vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti 

Mikulášská nadílka 

novoroční výšlap ke krmelci - leden

masopustní karneval

velikonoční dílna

den čarodějnic v MŠ 

besídka ke dni matek

expedice Švihov 

výprava za Indiány 

rodinný den v MŠ 

olympiáda v MŠ 

celodenní školní výlet - Lesy ČR a Mašinky – Lužná

Den dětí 

rozloučení s předškoláky - červen

V průběhu školního roku zařazujeme dále aktuálně nabízené akce - informujeme na nástěnce a webu.

 • Akce 2021/2022

  7.9.2021

  V případě příznivých epidemiologických podmínek nás čekají tyto akce: 

  divadlo v MŠ - 28.9

  posvícení v MŠ - 14.10

  rozloučení s podzimem - pečení brambor - 25.10

  strašidelný den s duchy - 1.11

  slavnosti sv. Martin - 11.11.

  rozsvícení vánočního stromu v obci Oráčov - 26.11

  vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti - 1.12

  vánoční focení 

  Mikulášská nadílka - 6.12 

  novoroční výšlap ke krmelci - leden

  masopustní karneval

  velikonoční dílna 30.3

  den čarodějnci - 28.4

  besídka ke dni matek - 6.5 

  expedice Švihov

  Indiánská výprava - červen 

  rodinný den v MŠ 

  celodenní školní výlet - červen 

  den dětí - 1.6.

  rozloučení s předškoláky 

  výlet na Drahouš 

   a jiné akce, které včas oznámíme :-)

 • Návrat dětí ze zahraničí a nástup do MŠ

  29.8.2021

  Nástup do MŠ po návratu dítěte z cizí země

       Podle ochranného opatření MŠMT a MZCR zde dne 17.8.2021 osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.