Plánované akce na školní rok 2021/2022

 Seznam akcí budeme v průběhu školního roku pravidelně aktualizovat:

1. září zahájení školního roku 

posvícení v MŠ 

focení v MŠ 

Divadlo z Bedny 

Logohrátky v MŠ 

rej duchů ve školce 

slavnost sv. Martin – netradiční MŠ 

rozsvícení vánočního stromu MŠ Oráčov 

vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti 

Mikulášská nadílka 

novoroční výšlap ke krmelci - leden

masopustní karneval

velikonoční dílna

den čarodějnic v MŠ 

besídka ke dni matek

expedice Švihov 

výprava za Indiány 

rodinný den v MŠ 

olympiáda v MŠ 

celodenní školní výlet - Lesy ČR a Mašinky – Lužná

Den dětí 

rozloučení s předškoláky - červen

V průběhu školního roku zařazujeme dále aktuálně nabízené akce - informujeme na nástěnce a webu.

 • Uzavření MŠ v měsíci červenci a srpnu 2021

  22.4.2022

  Vážení rodiče,

  v době měsíců červenec a srpen 2022 bude MŠ uzavřena v termínu od 18. července do 31. srpna 2022. 

   

 • Akce 2021/2022

  7.9.2021

  V případě příznivých epidemiologických podmínek nás čekají tyto akce: 

  Indiánská výprava - 20.6

  Logochvilka s Lenkou - 9.6

  planetárium v MŠ - 23.6

  rozloučení s předškoláky (pouze předškoláci) - 24.6

  výlet na Drahouš - červenec 

   a jiné akce, které včas oznámíme :-)

 • pracovní místo

  1.6.2021

  MŠ Oráčov přijme paní učitelku/pana učitele. Životopisy zasílejte do 17.6.2022 na ms.oracov@seznam.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor.