Uzavření MŠ

 

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření,

se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v MŠ Oráčov

s účinností od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021.

 

Prosím, nevoďte děti od 1.3.2021 do MŠ.

 

Škola již nevyplňuje potvrzení nároku na ošetřovné, veškeré informace k ošetřovnému naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních dětem ve věku 2-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu. Pro naši MŠ je určena Základní a Mateřská škola Jesenice. Organizace a zajištění péče dětí řeší Krajský úřad Středočeského kraje. V případě potřeby mne kontaktujte.

 

Lenka Pecková

Ředitelka MŠ

 • Akce 2021/2022

  7.9.2021

  V případě příznivých epidemiologických podmínek nás čekají tyto akce: 

  divadlo v MŠ - 29.9

  posvícení v MŠ - 25.10

  výlet za duchem hradu Krašov - 22.10

  rozloučení s podzimem - pečení brambor - 11.10

  strašidelný den s duchy - 1.11

  slavnosti sv. Martin - 11.11.

  rozsvícení vánočního stromu v obci Oráčov - 26.11

  vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti - 1.12

  vánoční focení 

  Mikulášská nadílka - 6.12 

  novoroční výšlap ke krmelci - leden

  masopustní karneval

  velikonoční dílna 30.3

  den čarodějnci - 28.4

  besídka ke dni matek - 6.5 

  expedice Švihov

  Indiánská výprava - červen 

  rodinný den v MŠ 

  celodenní školní výlet - červen 

  den dětí - 1.6.

  rozloučení s předškoláky 

  výlet na Drahouš 

   a jiné akce, které včas oznámíme :-)