Zápisy do MŠ

 

ZÁPIS  DO  MŠ  ORÁČOV

pro školní rok 2021/2022

 

   Na základě opatření MŠMT se budou zápisy do MŠ konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

   Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možné podat v termínu od 3. května 2021 do 10. května 2021 těmito způsoby:

-         poštou na adresu: MŠ Oráčov, Oráčov 143, 270 32

-         datovou schránkou, datová schránka školy – qwykv7t

-         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat jen prostý email)

-         osobním podáním po předchozí telefonické domluvě, vždy úterý a čtvrtek – 8:00 – 12:00hod

  Součástí přihlášky k předškolnímu vzdělávání musí být také kopie rodného listu dítěte a potvrzení od dětského lékaře o splnění povinnosti pravidelného očkování.

Na školní rok 2021/2022 budou zapsány děti, které dovrší k 31.8.2021 2,5 let.

     Vzory dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách školy v záložce „Zápis do MŠ“. Dokumenty je možné si osobně vyzvednout po dohodě s ředitelkou MŠ. 

Případné dotazy Vám zodpovíme na e-mailové adrese ms.oracov@seznam.cz nebo na telefonu 728 199 719.

                                                                                                  

                                                                      Lenka Pecková, DiS.

                                                                      ředitelka MŠ

Přihláška do MŠ


 
 
Nastavení fotogalerie

Evidenční list


 
 
Nastavení fotogalerie

 • Akce 2021/2022

  7.9.2021

  V případě příznivých epidemiologických podmínek nás čekají tyto akce: 

  divadlo v MŠ - 29.9

  posvícení v MŠ - 25.10

  výlet za duchem hradu Krašov - 22.10

  rozloučení s podzimem - pečení brambor - 11.10

  strašidelný den s duchy - 1.11

  slavnosti sv. Martin - 11.11.

  rozsvícení vánočního stromu v obci Oráčov - 26.11

  vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti - 1.12

  vánoční focení 

  Mikulášská nadílka - 6.12 

  novoroční výšlap ke krmelci - leden

  masopustní karneval

  velikonoční dílna 30.3

  den čarodějnci - 28.4

  besídka ke dni matek - 6.5 

  expedice Švihov

  Indiánská výprava - červen 

  rodinný den v MŠ 

  celodenní školní výlet - červen 

  den dětí - 1.6.

  rozloučení s předškoláky 

  výlet na Drahouš 

   a jiné akce, které včas oznámíme :-)