Zápisy do MŠ

 

ZÁPIS  DO  MŠ  ORÁČOV

pro školní rok 2020/2021

 

   Na základě opatření MŠMT se budou zápisy do MŠ konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

   Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možné podat v termínu od 4. května 2020 do 15. května 2020 těmito způsoby:

-         poštou na adresu: MŠ Oráčov, Oráčov 143, 270 32

-         datovou schránkou, datová schránka školy – qwykv7t

-         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat jen prostý email)

-         osobním podáním po předchozí telefonické domluvě, vždy úterý a čtvrtek – 8:00 – 12:00hod

  Součástí přihlášky k předškolnímu vzdělávání musí být také kopie rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení k očkování dítěte.

Na školní rok 2020/2021 budou zapsány děti, které dovrší k 31.8.2020 2 let.

     Vzory dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách školy v záložce „Zápis do MŠ“.

Případné dotazy Vám zodpovíme na e-mailové adrese ms.oracov@seznam.cz nebo na telefonu 728 199 719.

                                                                                                  

                                                                      Lenka Pecková, DiS.

                                                                      ředitelka MŠ

Přihláška do MŠ


 
 
Nastavení fotogalerie

Čestné prohlášení očkování


 
Nastavení fotogalerie

Evidenční list


 
 
Nastavení fotogalerie