O nás

Mateřská škola Oráčov je jednotřídní venkovská mateřská škola, umístěná uprostřed obce Oráčov ve společné budově  s obecním úřadem.  Od 1.ledna 2003 má tato příspěvková organizace obce  právní subjektivitu.

MŠ má věkově smíšenou třídu, kterou navštěvují děti od dvou  do sedmi let.

Kapacita mateřské školy je 20 dětí,  kterým se věnují tři učitelky a chůva.

Dále se na péči o děti podílí dvě provozní pracovnice.

Školku obklopuje velká a krásná zahrada. Je vybavená novými dřevěnými hračkami a houpačkami, zahradním nábytkem a zahradní místností, která je využívána k úschově hraček, kol  a ostatního sportovního náčiní.

V roce 2019 byla třídy MŠ vybavena novým nábytkem a také bylo renovováno sociální zařízení. Hračky a učební pomůcky se doplňují průběžně, děti mají výběr mezi klasickými i novinkami.

Pro potřebu výchovně vzdělávací práce máme k dispozici piano, kombinovaný přehrávač, TV a DVD přehrávač.

V blízkém okolí mateřské školy je smíšený les, který v průběhu celého školního roku využíváme ke vzdělávacím aktivitám a enviromentální výchově.

Prostorové podmínky

MŠ je umístěna v jednoposchoďové budově situované na okraji obce. V přízemí se nacházejí kromě kuchyně a jídelny též ordinace spádového pediatra a provozovna kadeřnictví. V prvním patře je prostorná třída, hygienické zázemí, šatna a ředitelna. V pravé části patra se nachází kancelář Obecního úřadu v Oráčově a knihovna. U budovy je rozlehlá zahrada.

Vybavení

 Budova školy je standardně vybavena, třída byla v roce 2019 vybavena novým nábytkem. Hračky a pomůcky se průběžně doplňují a obnovují podle finančních možností školy, řada pomůcek vzniká svépomocí učitelek i ostatních zaměstnanců. Zahrada je vybavena pískovištěm, dřevěnými průlezkami, umělým svahem pro zimní sezónní činnosti. Při nákupu hraček dáváme přednost trvanlivým materiálům a pomůckám rozvíjejícím dětskou tvořivost, fantazii a těm, které napomáhají rozvoji jemné i hrubé motoriky. Disponujeme dostupným materiálem na výtvarné i pracovní činnosti.

Osvětlení

Ve všech prostorách budovy jsou stropní zářivky, které osvětlují místnosti podle potřeby. Denní světlo osvětluje všechny místnosti dostatečně. V nutných případech při zhoršení světelných podmínek se používá sdruženého osvětlení. Při činnostech u stolků se dbá na směr osvětlení.

Vytápění

Škola je vytápěna plynovým kotlem, tělesa je možno regulovat dle potřeby. Třída je dostatečně vytápěná(18 - 22°C), teplota je pravidelně sledována. Pracovnice školy pravidelně a intenzivně větrají dle potřeby, hlavní větrání je v době pobytu dětí venku.

Zásobování vodou

Mateřská škola je napojena na místní vodovodní řad.

 

 

 • Uzavření MŠ

  17.3.2020

  Na základě dohody se zřizovatelem v souvislosti s preventivnými opatřeními před koronavirem bude MŠ uzavřena od 20.3.2020 do odvolání. Kdo budete chtít čerpat ošetřovné na dítě, napište na ms.oracov@seznam.cz. Podrobnější informace ohledně podání žádostí zde https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-Pecková, ředitelka MŠ Oráčov

 • Docházka do MŠ

  14.3.2020

  Vážení rodiče, na základě aktuálního dění v souvislosti s Koronavirem Vás žádám o zvážení docházky Vašeho dítěte do MŠ. U podezření na onemocnění dětí /zejména horních cest dýchacích/ žádáme rodiče, aby neposílali děti do MŠ a důsledně vyčkali úplného uzdravení svých dětí. Děkujeme za pochopení

 • Co nás čeká do konce školního roku

  26.2.2020

  Každý čtvrtek do 30.4.(vyjímky uvedeny na lístku) - hrajeme si na školu (předškoláci)

  28.2 - výšlap ke krmelci

  13.3 - muzikoterapie v MŠ - přeloženo

  18.3 - důchodci v MŠ - přeloženo

  24.3 - živí ptáčkové v MŠ

  27.3. - Den otevřených dveří MŠ

  30.3 - Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi od 15:30h

  3.4. - výlet Divadlo Koník - Rakovník - přeloženo

  8.4. - Velikonoční koleda v MŠ

  20.4 (a následně každé pondělí) - plavecká výuka centrum Marco

  výlet na Farmu Janko - termín dle počasí

  29.4 - čarorej v MŠ

  4.5. - Zápis do MŠ

  7.5 - Besídka pro maminky

  13.5 - expedice Švihov

  výlet u včelaře (termín upřesníme)

  27.5 - výlet za mašinkou a Lesy ČR - Lužná

  2.6 - den dětí v MŠ

  5.6 - Rozloučení s předškoláky - 15:30h

  17.6 - indiánská výprava

  24.6 - výlet Vošahlíkovi

  29.6 - rozloučení s MŠ

  případné další aktivity napíšeme :-)