Informace pro rodiče

PROVOZ MŠ:

Provoz mateřské školy je od 6:20 do 16:20 hodin.

Ředitelka MŠ: Lenka Pecková, DiS.

                 Učitelky: Bc. Markéta Kopřivová

                 Markéta Šťastná

Provozní pracovnice: pí. Pavlína Kudráčová

Kuchařka a vedoucí školní jídelny: pí. Šárka Burešová

Telefonní číslo:          728 736 459

INFORMACE PRO VÁS JSOU NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ, NA WEBOVÝCH a Facebookových stránkách STRÁNKÁCH www.msoracov.cz

        Prosíme, sledujte pravidelně !

 Děti přicházejí  do mateřské školy  do 7:45hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé! Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

ŠKOLNÉ :

Výše školného pro školní rok 2022/2023 je 300,- Kč ,

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. 

STRAVNÉ:

Výše stravného za celý den je 47,- Kč, u dětí s odkladem školní docházky 51,- Kč.

Nutné uhradit do 15. dne v následujícím měsíci v hotovosti. Termín vybírání (vždy jeden den v měsíci) je uveden na nástěnce v MŠ.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

 Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.30 hod., a to telefonicky nebo SMS.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Pokud není dítě omluveno, je započítána strava v plné výši za dopolední přesnídávku a oběd!

 

Na celý školní rok vybíráme:

- „tahací kapesníky“ – 2 krabičky

- 1 balík igelitových pytlíků

Vítáme jakýkoliv zbytkový materiál, který se dá využít k výtvarnému zpracování.

 ADAPTAČNÍ PROGRAM

Adaptační doba je umožněna individuálně - s ohledem na možnosti  v kolektivu dětí, na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

 Pravidla soužití pro děti

1.ve třídě, v šatně, na chodbách chodíme pomalu (abychom neublížili sobě a ostatním dětem)

2.ve třídě, v šatně, na chodbách mluvíme klidně (abychom šetřili zdraví svoje a ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře)

3.spory mezi sebou řešíme slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali)

4.pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem)

5.neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si toho, co druhý vytvořil)

6.umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se)

7.mluvíme slušně a chováme se hezky (jsme slušné děti)

8. co nám nepatří si nevezmu, ale mohu požádat o půjčení (co není naše je cizí a brát cizí věci je ošklivé)

Co potřebuje Vaše dítě při docházce do mateřské školy:

Pevné bačkory (ne pantofle!!!, ne crocsy!!!),pohodlné oblečení do třídy

Náhradní oblečení-

/spodní kalhotky,slipy,punčocháče,tričko,případně kalhoty nebo tepláky/.

Toto oblečení budou mít děti k dispozici v připravených sáčcích na svém místě v šatně pro případ potřeby, např.promočení na vycházce, při nenadálém pomočení,polití,umývání atp.,takových situací bývá ve školce mnoho.

Starší oblečení na zahradu-oblečení, které má dítě do třídy,nedáváme dětem na zahradu,protože by pak bylo zbytek dne v MŠ v tomto špinavém oblečení např. od písku.

Pyžamo

Pláštěnku a holínky

Zpočátku si může Vaše dítě přinést do MŠ svou hračku-pouze plyšovou!-na spaní

Prosíme Vás,rodiče, označte PODPISEM všechny osobní věci svým dětem. (Mnohé věci jsou stejné,děti si je nepoznají,při přivádění a odvádění se střídá více rodinných příslušníků,takže ani neví,co má dnes jejich dítě oblečeno.)

Prázdniny 2022/2023

 Podzimní prázdniny - středa 26. října a čtvrtek 28. října 2022 -  budeme zjišťovat zájem o provoz.

 Vánoční prázdniny - mateřská škola bude uzavřena od 24. - 26.12 a 29. - 30.12 2022. Budeme zjišťovat zájem o provoz na 23.12, 27.12 a 28.12 2022 a 2.1.2023.

Pololetní prázdniny - 3.února 2023 - budeme zjišťovat zájem o provoz.

 Jarní prázdniny v termínu od 13. - 19.2.2023 - provoz bude upraven podle zájmu rodičů.

 Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 6. dubna 2023 - budeme zjišťovat zájem rodičů o provoz. Pátek 7. dubna je státní svátek.

 Letní prázdniny - mateřská škola bude uzavřena od 15.7.2023 do 31.8.2023. tj. 6,5 týdne.

Zájem o provoz 1.9.2023 budeme zjišťovat - jsou letní prázdniny pro ZŠ.

Kulturní akce

Na školní rok 2022/2023 budeme vybírat na kulturní akce 500,-Kč na pololetí. Každé dítě bude mít svůj „účet“ na kterém se budou odečítat platby, které za něj zaplatíme. Vyúčtování v červnu roku 2023.

Správu vybraných peněz a vedení přehledu čerpání (ev. doklady o zaplacení) bude mít na starosti slečna Kopřivová.

Kulturní akce, výlety, workshopy atd. včas oznámíme na nástěnce a webu školy, rodičům zasíláme informační e-maily.

 

 

 • Akce 2022/2023

  13.9.2022

   

  Těšíme se na:

  24.1 - divadlo v Rakovníku 

  30.1 - oslava lednové děti 

  9.2. - karneval v MŠ 

  10.2. - jak se píše pohádka 

  27.2. - logochvilka s Lenkou 

  16.3 - logochvilka s Lenkou 

  29.3 - divadlo v MŠ 

  30.3 - oslava březnové dětí 

  květen - setkání s fyzioterapeutkou (setkání pro rodiče - zdarma - projekt ze Šablony III)

  21. 4 - čarodějné chvilky v MŠ 

  24.4. - projektový den v MŠ 

  26.4 - zahájení plavecké výuky

  5.5 - oslava maminek 

  1.6 - cesta za vílou (den dětí v MŠ)

  23.6 - rozloučení s předškoláky (jen předškoláci)

  červenec - výlet na Drahouš