Informace pro rodiče

PROVOZ MŠ:

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 15,45 hodin.

Učitelky:  Lenka Pecková, DiS.

                     Bc. Barbora Kirová-Knopová

Provozní pracovnice: pí. Pavlína Kudráčová

Kuchařka a vedoucí školní jídelny: pí. Šárka Burešová

Telefonní číslo:          728 736 459

INFORMACE PRO VÁS JSOU NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.msoracov.cz

         Prosíme, sledujte pravidelně !!!!

 Děti přicházejí  do mateřské školy  do 8,00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé! Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

ŠKOLNÉ :

Výše školného pro školní rok 2018/19 je 250,- Kč ,

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. 

STRAVNÉ:

Výše stravného za celý den je 31,- Kč, u dětí s odkladem školní docházky 34,- Kč.

Nutné uhradit do 15. dne v následujícím měsíci v hotovosti. Termín vybírání (vždy jeden den v měsíci) je uveden na nástěnce v MŠ.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

 Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.30 hod., a to telefonicky nebo SMS.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Pokud není dítě omluveno, je započítána strava v plné výši!

 

Na celý školní rok vybíráme:

- „tahací kapesníky“ – 4 krabičky

Vítáme jakýkoliv zbytkový materiál, který se dá využít k výtvarnému zpracování.

 ADAPTAČNÍ PROGRAM

Adaptační doba je umožněna individuálně - s ohledem na možnosti  v kolektivu dětí, na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

 Pravidla soužití pro děti

1.ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme (abychom neublížili sobě a ostatním dětem)

2.ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme (abychom šetřili zdraví svoje a ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře)

3.spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali)

4.pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem)

5.neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si toho, co druhý vytvořil)

6.umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se)

7.nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti)

8.nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše je cizí a brát cizí věci je krádež)

Co potřebuje Vaše dítě při docházce do mateřské školy:

Pevné bačkory (ne pantofle!!!, ne crocsy!!!),pohodlné oblečení do třídy

Náhradní oblečení-

/spodní kalhotky,slipy,punčocháče,tričko,případně kalhoty nebo tepláky/.

Toto oblečení budou mít děti k dispozici ve svých kapsářích na svém místě v šatně pro případ potřeby, např.promočení na vycházce, při nenadálém pomočení,polití,umývání atp.,takových situací bývá ve školce mnoho.

Starší oblečení na zahradu-oblečení, které má dítě do třídy,nedáváme dětem na zahradu,protože by pak bylo zbytek dne v MŠ v tomto špinavém oblečení např. od písku.

Pyžamo

Pláštěnku a holínky

Zpočátku si může Vaše dítě přinést do MŠ svou hračku-pouze plyšovou!-na spaní

Prosíme Vás,rodiče, označte všechny osobní věci svým dětem. (Mnohé věci jsou stejné,děti si je nepoznají,při přivádění a odvádění se střídá více rodinných příslušníků,takže ani neví,co má dnes jejich dítě oblečeno.)

Prázdniny 2018 / 2019

 Podzimní prázdniny - pondělí 29.10.2018 - úterý 30.10.2018 - budeme zjišťovat zájem o provoz.

 Vánoční prázdniny - mateřská škola bude uzavřena od soboty 22. 12. 2018  - úterý 1.1. 2019 . Provoz bude od středy 2.1.2019.

 Jarní prázdniny v termínu od 25.2. - 3.3.2019 - provoz bude upraven podle zájmu rodičů a také podle termínu pravidelného školení personálu školních jídelen (toto školení je vždy plánováno na termín jarních prázdnin, ale zatím neznáme přesné datum).

 Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 18. dubna 2019 - budeme zjišťovat zájem rodičů o provoz.

 Letní prázdniny - mateřská škola bude uzavřena od 20.7.2019 do 31.8.2018. tj. 7 týdnů.

Kulturní akce

Na školní rok 2018/2019 budeme vybírat na kulturní akce 500,-Kč na pololetí. Každé dítě bude mít svůj „účet“ na kterém se budou odečítat platby, které za něj zaplatíme. Vyúčtování v červnu roku 2019.

Správu vybraných peněz a vedení přehledu čerpání (ev. doklady o zaplacení) bude mít na starosti paní Kirová-Knopová.

Kulturní akce, výlety, workshopy atd. včas oznámíme na nástěnce a webu školy, rodičům zasíláme informační e-maily.

 

 

Novinky

  • Volná místa v MŠ

    14.6.2019

    Nevzali Vám dítě do školky? Můžeme Vám pomoci. Nabízíme poslední volná místa pro Vaše dítě. Výhoda naší MŠ je nižší počet dětí ve třídě (max. 20 dětí), venkovské prostředí s kouzelnou přírodou a přijímáme děti již od 2 let věku. Máte-li zájem, kontaktujte nás na ms.oracov@seznam.cz. Těšíme se na Vás :-).