Informace pro rodiče

PROVOZ MŠ:

Provoz mateřské školy je od 6:20 do 16:20 hodin.

Ředitelka MŠ: Lenka Pecková, DiS.

                 Učitelky: Bc. Barbora Kirová-Knopová

                 Markéta Šťastná

školní asistent: Iveta Marková

Provozní pracovnice: pí. Pavlína Kudráčová

Kuchařka a vedoucí školní jídelny: pí. Šárka Burešová

Telefonní číslo:          728 736 459

INFORMACE PRO VÁS JSOU NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ, NA WEBOVÝCH a Facebookových stránkách STRÁNKÁCH www.msoracov.cz

        Prosíme, sledujte pravidelně !

 Děti přicházejí  do mateřské školy  do 7:45hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé! Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

ŠKOLNÉ :

Výše školného pro školní rok 2020/2021 je 300,- Kč ,

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. 

STRAVNÉ:

Výše stravného za celý den je 47,- Kč, u dětí s odkladem školní docházky 51,- Kč.

Nutné uhradit do 15. dne v následujícím měsíci v hotovosti. Termín vybírání (vždy jeden den v měsíci) je uveden na nástěnce v MŠ.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

 Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.30 hod., a to telefonicky nebo SMS.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Pokud není dítě omluveno, je započítána strava v plné výši za dopolední přesnídávku a oběd!

 

Na celý školní rok vybíráme:

- „tahací kapesníky“ – 5 krabiček

- 1 balík igelitových pytlíků

Vítáme jakýkoliv zbytkový materiál, který se dá využít k výtvarnému zpracování.

 ADAPTAČNÍ PROGRAM

Adaptační doba je umožněna individuálně - s ohledem na možnosti  v kolektivu dětí, na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

 Pravidla soužití pro děti

1.ve třídě, v šatně, na chodbách neběháme (abychom neublížili sobě a ostatním dětem)

2.ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme (abychom šetřili zdraví svoje a ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře)

3.spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali)

4.pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem)

5.neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si toho, co druhý vytvořil)

6.umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se)

7.nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě (jsme slušné děti)

8.nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše je cizí a brát cizí věci je krádež)

Co potřebuje Vaše dítě při docházce do mateřské školy:

Pevné bačkory (ne pantofle!!!, ne crocsy!!!),pohodlné oblečení do třídy

Náhradní oblečení-

/spodní kalhotky,slipy,punčocháče,tričko,případně kalhoty nebo tepláky/.

Toto oblečení budou mít děti k dispozici ve svých kapsářích na svém místě v šatně pro případ potřeby, např.promočení na vycházce, při nenadálém pomočení,polití,umývání atp.,takových situací bývá ve školce mnoho.

Starší oblečení na zahradu-oblečení, které má dítě do třídy,nedáváme dětem na zahradu,protože by pak bylo zbytek dne v MŠ v tomto špinavém oblečení např. od písku.

Pyžamo

Pláštěnku a holínky

Zpočátku si může Vaše dítě přinést do MŠ svou hračku-pouze plyšovou!-na spaní

Prosíme Vás,rodiče, označte PODPISEM všechny osobní věci svým dětem. (Mnohé věci jsou stejné,děti si je nepoznají,při přivádění a odvádění se střídá více rodinných příslušníků,takže ani neví,co má dnes jejich dítě oblečeno.)

Prázdniny 2021/2022

 Podzimní prázdniny - středa 27. října a pátek 29. října 2021 -  budeme zjišťovat zájem o provoz.

 Vánoční prázdniny - mateřská škola bude uzavřena od 24. - 26.12 a 29. - 31.12 2021. Budeme zjišťovat zájem o provoz na 23.12, 27.12 a 28.12 2021.

Pololetní prázdniny - pátek 4.února 2022 - budeme zjišťovat zájem o provoz.

 Jarní prázdniny v termínu od 7. - 13.2.2022 - provoz bude upraven podle zájmu rodičů.

 Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 14. dubna 2022 - budeme zjišťovat zájem rodičů o provoz. Pátek 15. dubna je státní svátek.

 Letní prázdniny - mateřská škola bude uzavřena od 15.7.2022 do 31.8.2022. tj. 7,5 týdne.

Kulturní akce

Na školní rok 2021/2022 budeme vybírat na kulturní akce 500,-Kč na pololetí. Každé dítě bude mít svůj „účet“ na kterém se budou odečítat platby, které za něj zaplatíme. Vyúčtování v červnu roku 2022.

Správu vybraných peněz a vedení přehledu čerpání (ev. doklady o zaplacení) bude mít na starosti paní Kirová-Knopová.

Kulturní akce, výlety, workshopy atd. včas oznámíme na nástěnce a webu školy, rodičům zasíláme informační e-maily.

 

 

 • Uzavření MŠ v měsíci červenci a srpnu 2021

  22.4.2022

  Vážení rodiče,

  v době měsíců červenec a srpen 2022 bude MŠ uzavřena v termínu od 18. července do 31. srpna 2022. 

   

 • Akce 2021/2022

  7.9.2021

  V případě příznivých epidemiologických podmínek nás čekají tyto akce: 

  Indiánská výprava - 20.6

  Logochvilka s Lenkou - 9.6

  planetárium v MŠ - 23.6

  rozloučení s předškoláky (pouze předškoláci) - 24.6

  výlet na Drahouš - červenec 

   a jiné akce, které včas oznámíme :-)

 • pracovní místo

  1.6.2021

  MŠ Oráčov přijme paní učitelku/pana učitele. Životopisy zasílejte do 17.6.2022 na ms.oracov@seznam.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni na pohovor.