Informace pro rodiče

PROVOZ MŠ:

Provoz mateřské školy je od 6:20 do 16:20 hodin.

Ředitelka MŠ: Lenka Pecková, DiS.

                 Učitelky: Bc. Markéta Kopřivová

Bc. Michaela Erbenová

Provozní pracovnice: pí. Pavlína Kudráčová

Kuchařka a vedoucí školní jídelny: pí. Šárka Burešová

Telefonní číslo:          728 736 459

INFORMACE PRO VÁS JSOU NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ, NA WEBOVÝCH a Facebookových stránkách STRÁNKÁCH www.msoracov.cz

        Prosíme, sledujte pravidelně !

 Děti přicházejí  do mateřské školy  do 7:45hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé! Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

ŠKOLNÉ :

Výše školného pro školní rok 2023/2024 je 300,- Kč ,

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí. 

STRAVNÉ:

Výše stravného za celý den je 47,- Kč, u dětí s odkladem školní docházky 51,- Kč.

Nutné uhradit do 15. dne v následujícím měsíci v hotovosti. Termín vybírání (vždy jeden den v měsíci) je uveden na nástěnce v MŠ.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ:

 Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.30 hod., a to telefonicky nebo SMS.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

Pokud není dítě omluveno, je započítána strava v plné výši za dopolední přesnídávku a oběd!

 

Na celý školní rok vybíráme:

- „tahací kapesníky“ – 2 krabičky

- 1 balík igelitových pytlíků

Vítáme jakýkoliv zbytkový materiál, který se dá využít k výtvarnému zpracování.

 ADAPTAČNÍ PROGRAM

Adaptační doba je umožněna individuálně - s ohledem na možnosti  v kolektivu dětí, na možnosti rodičů a zvláštnosti konkrétního dítěte.

 Pravidla soužití pro děti

1.ve třídě, v šatně, na chodbách chodíme pomalu (abychom neublížili sobě a ostatním dětem)

2.ve třídě, v šatně, na chodbách mluvíme klidně (abychom šetřili zdraví svoje a ostatních dětí a nerušili se navzájem při hře)

3.spory mezi sebou řešíme slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali)

4.pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamarády a teprve potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem)

5.neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci (vážíme si toho, co druhý vytvořil)

6.umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme se)

7.mluvíme slušně a chováme se hezky (jsme slušné děti)

8. co nám nepatří si nevezmu, ale mohu požádat o půjčení (co není naše je cizí a brát cizí věci je ošklivé)

Co potřebuje Vaše dítě při docházce do mateřské školy:

Pevné bačkory, pohodlné oblečení do třídy

Náhradní oblečení-

/spodní kalhotky,slipy,punčocháče,tričko,případně kalhoty nebo tepláky/.

Toto oblečení budou mít děti k dispozici v připravených sáčcích na svém místě v šatně pro případ potřeby. VŠE PODEPSANÉ

Starší oblečení na zahradu-oblečení, které má dítě do třídy,nedáváme dětem na zahradu,protože by pak bylo zbytek dne v MŠ v tomto špinavém oblečení např. od písku.

Pyžamo

Pláštěnku a holínky

Zpočátku si může Vaše dítě přinést do MŠ svou hračku-pouze plyšovou!-na spaní

Prosíme Vás, označte PODPISEM všechny osobní věci svým dětem. (Mnohé věci jsou stejné,děti si je nepoznají,při přivádění a odvádění se střídá více rodinných příslušníků,takže ani neví,co má dnes jejich dítě oblečeno.)

Prázdniny 2023/2024

 Podzimní prázdniny - 26. října a 27. října 2023 -  budeme zjišťovat zájem o provoz.

 Vánoční prázdniny - mateřská škola bude uzavřena od 24.12 - 26.12 a 27. - 28.12 2023. Budeme zjišťovat zájem o provoz na 29.12,  a 2.1.2024.

Pololetní prázdniny - 2.února 2024 - budeme zjišťovat zájem o provoz.

 Jarní prázdniny v termínu od 19. - 23.2.2024 - provoz bude upraven podle zájmu rodičů.

 Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 28.3.2024 - budeme zjišťovat zájem rodičů o provoz. 

 Letní prázdniny - mateřská škola bude uzavřena od 15.7.2024 do 31.8.2024.

Kulturní akce

Na školní rok 2023/2024 budeme vybírat na kulturní akce 500,-Kč na pololetí. Každé dítě bude mít svůj „účet“ na kterém se budou odečítat platby, které za něj zaplatíme. Vyúčtování v červnu roku 2024.

Správu vybraných peněz a vedení přehledu čerpání (ev. doklady o zaplacení) bude mít na starosti slečna Kopřivová.

Kulturní akce, výlety, workshopy atd. včas oznámíme na nástěnce a webu školy, rodičům zasíláme informační e-maily.

 

 

 • Uzavření MŠ v měsíci červenci a srpnu 2024

  1.3.2024

  Vážení rodiče,

  v době měsíců červenec a srpen 2024 bude MŠ uzavřena v termínu od 15. července do 31. srpna 2024. 

  Nový školní rok zahájíme 2.9.2024.

  Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jesenice se mohou naše děti přihlásit na prázdninový provoz do MŠ Jesenice od 5.8.2024 do 31.8.2024

   Přejeme všem krásné prázdniny a v záři se na děti těšíme :-).