ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je stále prima 

TEMATICKÉ CELKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Těšímse se do školky

Co nám podzim nachystá?

 Duchové a duchaříčky 

Hrajeme si divadlo

Kouzelný adventní čas

Hurá zima, hurá saně 

Všude bílo kolem nás

Na koho to volá jaro?

Rozhlédni se kolem sebe, jak já krásná naše země

Naše krásná rodina

Kdopak to bydlí kolem nás?

Kamarádi z celého světa

Prázdniny už ťukají....
Heterogenní skupina dětí ve věku 2,5-6 let.

 • Akce 2021/2022

  7.9.2021

  V případě příznivých epidemiologických podmínek nás čekají tyto akce: 

  divadlo v MŠ - 29.9

  posvícení v MŠ - 25.10

  výlet za duchem hradu Krašov - 22.10

  rozloučení s podzimem - pečení brambor - 11.10

  strašidelný den s duchy - 1.11

  slavnosti sv. Martin - 11.11.

  rozsvícení vánočního stromu v obci Oráčov - 26.11

  vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti - 1.12

  vánoční focení 

  Mikulášská nadílka - 6.12 

  novoroční výšlap ke krmelci - leden

  masopustní karneval

  velikonoční dílna 30.3

  den čarodějnci - 28.4

  besídka ke dni matek - 6.5 

  expedice Švihov

  Indiánská výprava - červen 

  rodinný den v MŠ 

  celodenní školní výlet - červen 

  den dětí - 1.6.

  rozloučení s předškoláky 

  výlet na Drahouš 

   a jiné akce, které včas oznámíme :-)