Denní režim

6:20 – 8:00 hod - scházení dětí dle možností rodičů, hry a činnosti dle vlastní volby dětí, činnosti individuální i skupinové

8:00 – 8:15 hod - hry a činnosti dle vlastní volby dětí – malé děti „čtvrthodinka předškoláka“ – nácvik grafomotorických  dovedností s předškoláky                                         

8:15 – 8:35 hod - hygiena, komunitní kruh, pohybová chvilka

8:35 – 8:50 hod - dopolední  přesnídávka

8:50 – 9:15 hod - řízené činnosti

9:15 – 9:25 hod - hygiena, příprava na pobyt venku

9:25 – 11:25 hod - pobyt venku                                     

11:25 – 11:35 hod - hygiena

11:35 – 12:15 hod - oběd                                      

12:15 – 14:15 hod - příprava na odpolední odpočinek, odpolední odpočinek (uspokojování individuální potřeby spánku), vždy předchází pohádka

14:15 – 14:30 hod – hygiena

14:30 – 14:50 hod -  odpolední svačina

14:50 – 16:20 hod - hry a zájmové činnosti do rozchodu dětí, pobyt venku

 

Činnosti v režimu dne se mohou podle přání dětí a rodičů pozměňovat. V režimu dne jsou nejméně tříhodinové přestávky mezi podáváním jídel.