Denní režim

Časový harmonogram dne:

6:20 – 7:45 hod - scházení dětí dle možností rodičů, hry a činnosti dle vlastní volby dětí, činnosti individuální i skupinové

7:45 – 9:30 hod - hry a činnosti dle vlastní volby dětí, nácvik grafomotorických  dovedností s předškoláky, hygiena, komunitní kruh, pohybová (tělovýchovná) chvilka, dopolední  přesnídávka, řízené činnosti, hygiena, příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30 hod - pobyt venku                                     

11:30 – 12:15 hod – hygiena, hodnotící kruh, oběd

12:15 – 14:25 hod - příprava na odpolední odpočinek, odpolední odpočinek

14:25 – 15:00 hod – hygiena, odpolední svačina

15:00 – 16:20 hod - hry a zájmové činnosti do rozchodu dětí, pobyt venku

Činnosti v režimu dne se mohou podle přání dětí a rodičů pozměňovat. V režimu dne jsou nejméně tříhodinové přestávky mezi podáváním jídel.

 • Akce 2022/2023

  13.9.2022

  12.9 - divadlo Z BEDNY 

  20.9 - projektový den Stavitel města

  27.9 - Kaštánkova stezka

  3.10 - Logopedie není jenom povídání (setkání pro rodiče - zdarma - projekt Šablony III)

  4.10 - projektový den mimo MŠ 

  10.10. - divadlo v MŠ 

  říjen - posvícení v MŠ 

  19.10 - Logochvilka s Lenkou

  19.10 - přednáška PPP - školní zralost (setkání pro rodiče - zdarma - projekt ze Šablony III) 

  31.10 - rej duchů

  listopad - Vánoční focení

  16.11 Logochvilka s Lenkou

  25.11 Rozsvícení Vánočního stromečku

  5.12 Mikuláše 

  14.12 Logochvilka s Lenkou

  20.12 - cesta za světýlkem

  5.1 - novoroční výšlap ke krmelci

  16.2 maškarní

  březen - setkání s fyzioterapeutkou (setkání pro rodiče - zdarma - projekt ze Šablony III)

  26.4 - zahájení plavecké výuky

  28. 4 - čarodějné chvilky v MŠ 

  5.5 - oslava maminek 

  1.6 - cesta za vílou (den dětí v MŠ)

  23.6 - rozloučení s předškoláky (jen předškoláci)

  červenec - výlet na Drahouš